สเปก แบบนี้ ยกไปเทิร์นได้เท่าไหร่ครับ

-Intel Pentium dual core processor E2180
-Intel 945GC Express Chipset
-250GB 3G SATA hard drive at 7200RPM
-2048MB RAM DDR2
-DVD/RW/R Super Multi Drive with LightScribe TechnologyDouble Layer (8.5GB)
-Integrated Intel High Definition Audil, 5.1
-NVIDIA GeForce 7600gs