มี 6500Tหา 7700K ส่วนต่างคุยกัน
ตัว 6500t กินไฟน้อยกว่า g5400 อีก
pm หรือ Lineid:fareathty