เสาอากาศ Yaki

สำหรับ Outdoor ยิงระยะไกล
ตามรูป


ขาย 490 รวม _kerry
O64 283 518O