หาซาก I mobile IQ BIG2 เน้นที่จอดีนะครับ
เอก 0870160555