มีแต่เครื่องจอแตกข้างหลังอย่างเดียว ใช้ปกติสนใจดูรูป addline ohm0623