ด่านไหนก็ได้

คือว่าเล่นไม่ผ่านตรงที่ยิงอุกาบาทอะ

เล่นแล้วกระตุก