โหลดมาก็ใช้ไม่ได้ ที่ขาดก็มี

1 VGA

2 Audio

3 PCI simple communications controller อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น modem เปล่า เพราะมัไม่เห็น modem

หรือใครมีโปรแกรม พวก driver agent แบบ activate ก็ขอหน่อยนะครับ