อยากทราบว่า Benq S32W เปลี่ยน HDD ไปใช้ SATA2 ได้ไหมครับ
อยากเปลียนไปใช้ 7200 RPM