รับซื่อ9800GTหามานานแล้วอยากเล่นเกมมานานภามสวยๆมือ2ก็ดีนะครับ