มันต่างกันตรงไหนบ้าง เอาจากผู้ใช้จริงนะครับ

ไม่เอาเรื่องสีมันนะ