พอดีผมเจอในHWH ว่ามีe-SATA มาด้วย แต่มาเปิดในเวบของผู้ผลิตเองกลับไม่มี อยากถามผู้ที่เคยใช้/ใช้อยู่/เคยเจอ ว่ามีe-SATA จริงหรือไม่ครับ ตัว eDATA 2500 2.5" นะครับ