เหมือนกับอยากเก็บ VDO ที่ youtube ครับ ผมเข้าเวป VIDKEEP แล้วดูดมาไว้ดูที่เครื่องได้เลย แต่ถ้าเป็นวิทยุ(เสียง)ทำยังไงครับ ขอบคุณครับ ถ้าเปิดไว้แล้วใช้โปรแกรมบันทึกก็ได้แต่อยากเก็บไปฟังเวลาขับรถมากกว่า..