เวลาพิมพ์สระไปมันจะเว้นวรรคหนึ่งตัวอักษรครับ

เช่น

สวั สดี คั บ

แบบนี้อะครับ ใช้เเก้ได้ช่วยผมด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ