งาน BananaIT มาซึ่งจัดขึ้นที่พันทิพย์ประตูน้ำ ชั้น G ตรงบริเวณลานโปรโมชั่น

โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2552

ตามไปอ่านกันได้ตามนี้

http://www.*****************/2008/09j...Road+Show.html