Play Rise of the Argonauts ใช้จอยได้ใหมครับเป็นจอย ps 2 แบบ usb นะครับท่าใช้ได้ก็บอกวีธิใช้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ