งบ 40,000 - 45,000 ** ไม่เกินนี้

ไม่เอา Sony Acer IBM

ต้องไม่มีสัญลักษณ์ Intel

ขอ ทุเรียน หวานๆก็แล้วกัน