ผมใช้ window7
ตอนเล่นเกมส์ปรับเป็น 1280*1024 พอออกจากเกมส์ กลับมาเป็น 1024*768 แล้วภาพก็เบลอ ความสูงก็ไม่เต็มจอ หายไปประมาณ 100 Pixel ครับ restart ก็ไม่หาย
แต่ถ้าปรับเป็น 1280*1024 ก็ screen เต็มจอเป็นปกติ ใครเคยเป็นบ้างครับ