คือหน้าจอ 7710 เสีย อยากทราบว่าเปลี่ยนที่ไหนได้บ้างค่ะ ราคาเท่าไหร่

ขาการคือ มีจุดดำๆใหญ่ขึ้นมาที่หน้าจอ

ขอบคุณค่ะ ทุกๆคำตอบ