write cd นามสกุล .jpg ทั้งแผ่น (น่าจะ)เลือกโหมดตอนเขียนผิด
เมื่อนำแผ่นมาเปิด เครื่องเล่นไม่เจอแผ่น จะมีวิธีแก้ไข หรือดึงภาพกลับมาได้หรือไม่ครับ
จะโหมดที่เขียนไม่ได้ครับ