ที่ทำงานมีระบบเครือข่ายไร้สายอยู่อ่ะ ครับ
ที่นี้ผู้ดูแลระบบ ท่านเปลี่ยนระบบการเข้าถึงใหม่ อ่ะ

ที่นี้เครื่องของผมเลยมองไม่เห็นเครือข่ายไร้สายระบบใหม่นี้
(ถ้าเป็นระบบเดิม ถ้ามีสัญญาณมาเครื่องผมจะเข้าได้เลย)
ในเครือข่ายจะใช้แมคแอดเดรสกำหนดการเข้าถึงไว้ด้วยครับ


ค่าที่คอนฟิก บรรทัดแรกเป็นชื่อจุดให้สัญญาณ
Network Authetion WPA-PSK
DATA Encryption TKIP

Hard Ware
Dell latitude D500
XP SP 2

Wireless : Intel PRO/Wireless Lan 2100 3A MINI adater ครับ
Driver Ver. 1.2.5.37

อยากทราบว่า
1. ตัวฮาร์ดแวร์เก่าไปหรือไม่ครับ
2. ถ้าไม่ มีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ