อุปกรณ์ (device): earpod lightning ติดมากับเครื่อง iphone xr
ราคา (price): 750
สภาพ (condition): 100% ยังไม่ได้แกะจากซอง
ตำหนิ (defect): ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): สั่งเครื่อง xr ais ได้เครื่อง 26/11/61
ประกัน (warranty): 1 ปี จนถึง 26/11/62
เหตุผลในการขาย (reason of sell): มีหูฟัง Airpod แล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 0859551515
line ID kungshin
email user.case@msn.com
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): EMS ฟรี, แถวศิริราช
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)
?