ผมใช้ internet ของ tot router รุ่น DB120 อ่ะงับ แล้วผม forward ตามวิธีของเว็บ todaybit แต่ทามมายพอใช้ utorrent ตรวจดูมัก้อยังบอกว่า error อยุ่ดี ผมทามตามขั้นตอนเคาทุกอย่างเลยนะงับ