เป็นตอน Switch user อย่างเดียวอะ ถ้า log off แล้ว log in ใหม่ ไม่เป็น