ขายแรมPC DDR3 1333 2G มี 3 ตัว
ตัวละ 300 รวมส่ง
เหมาหมด 750 รวมส่งครับ
17372.jpg
ติดต่อโทร. 081 สามศูนย์ศูนย์ แปดสองแปดเจ็ด