ผู้มีประสปการณ์แนะนำร้านซ่อมบอร์ดNBด้วยครับ ไฟช็อตครับ adapter ซื้อจาก advice ทำพิษครับ