ช่วยแนะนำ แต่ละรุ่น ยี่ห่อ ให้หน่อยครับ ใครรักใครชอบอะไร บอกด้วยครับ

ขอบคุณ จะไปเดินดูวันนี้ ถ้ามีถูกใจก็กะว่าจะซื่อเลยครับ