สำหรับคนที่กด remember password ไว้ อยากทราบว่า WLM เก็บรหัสผู้ใช้ไว้ที่ไหนครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ