ตั้งรับ เฉพาะ ขา AMD นะครับที่ติดกับตัวปั๊ม ท่านใดมีเหลือ เสนอมาได้เลยนะครับ
290_33_c285d07f2cbfd7df35504bf3e02176ff_1414626872.jpg
Seidon-120V7.jpg