(เพราะการ Format คนละรูปแบบกัน)ถึงอย่างไรก็ตามควรพักบ้างจะได้ใช้ได้นานขึ้น
แต่ยังไม่ได้ลอง Format ด้วย HDPLAYER ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าว