อุปกรณ์ (device): apple pencil ขอสภาพดียกกล่อง
ราคา (price): 2000 บวกลบได้ครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 089 0331213 หรือ line 0nungkub0
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดเจอเท่านั้น bts mrt