ปกรณ์ (device):จอ One Plus5
ราคา (price):1800 รวมส่ง ไม่แพงละครับ ที่อื่น 3000 Up
สภาพ (condition):100%
ตำหนิ (defect):ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):5 วัน
ประกัน (warranty): ไม่มี
เหตุผลในการขาย (reason of sell):ซื้อมาเกิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0850001244
1541144887958.jpg
1541144884115.jpg
1541144881632.jpg