ใครลง Abaqus 6.6ได้บ้าง crack ของ magnetic ไม่ทราบใครใช้ crack ของหมอนี่ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ ขอบคุณล่องหน้า