ดังปุๆตุบๆ แต่ไม่ถี่มากนะครับ และเกิดเฉพาะอยู่ในโหมด entertianmant เท่านั้นครับ พอเปลี่ยนไปโหมดอื่น ก็ไม่ดัง ยังงี้ต้องแก้ไขยังไงดีครับ