ช้วย ที คับ ท่าน เทพ ช้วย ด้วย คับ ขอบ คุณ ล้วง หน้า คับ