ช่วยแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซด์ที่บอกความเป็นมาของnavigator เนื่องจากตอนนี้ดิฉันทำงานวิจัยเรื่อง navigator แต่ยังไม่รู้ประวัติมันสักเท่าไร แล้วท่านผู้ใดจะกรุณาช่วยตอบแบบสอบให้หน่อย ก็ช่วยฝากอีเมล์ไว้ที่นี่ได้ค่ะ แล้วจะส่งแบบสอบไปทางเมล์ค่ะ ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ข้อมูลค่ะ