โปรแกรม sonic stage อ่ะคับ จะให้มันขึ้นเพลงภาษาไทยยังอ่ะคับ