เห็น พวกนี้ มี ระบบ ตั้งค่าเสียง (สมดุล, ความดัง, ขยายแถบเสียงสเตอริโอ),

มันคืออะไรเหรอครับแต่ละตัว


สมดุล คือไร เห็นทำได้แค่ เปิด ปิด
ความดัง คือไรครับ เห็นทำได้แค่ เปิด ปิด
ขยายแถบเสียงสเตอริโอ เห็นทำได้แค่ เปิด ปิด