ช่วยทีพิมไทยไม่ได้ในอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์โพเลอร์
ไม่รู้เป็นอะไรต้องพิมในเวิร์ดแล้วก๊อปมาลงช่องเนี่ยลงวินโดว์ใหม่ก็ไม่หาย