อยากทราบวิธีเกาะ access point น่ะครับ หาตั้งนานไม่ได้ซะที
จะทำเกาะ Access Point เพื่อใช้ Terminal Service น่ะครับ
รบกวนทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ