เพื่อนๆเป็นกันเปล่าครับ ตอนนี่เลย่ะมัน mount ไฟล์ไม่ได้