สอบถามหน่อยครับ
ระหว่าง MAIN BOARD M2N68 กับ M2N68-AM มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรครับ เพราะ ร้านประกอบคอมแนะนำให้ใช้ M2N68-AM นะครับ