คือผมเล่น NB แล้ว ปกติผมเล่นWireless

แล้วผมอยากจะเป็นเครื่องแม่ควบคุม เครื่องอื่นๆในวงแลนได้ปาวครับ

คือ ผมใช้ router wireless ของ tp- link

หรือว่าต้องต่อแบบ lan อย่างเดียว

แล้วต้องเซ็ตอะไรบ้างครับ