สภาพใช้งานได้ ไม่เคยแกะซ่อมครับ และจอไม่มีเดทพิกเซล
เสนอราคาคุยกันได้ครับ
084-4129413 สุรพล