อยากทราบวิธีตั้งค่ากระแสไฟครับ อย่าง ram 1G ต้องใช้ไฟเท่าไหร่ แล้วต้องไปตั้งที่ใหน อย่างไรครับ