เป็นโปรแกรมที่ถูกใจมากๆๆ เพราะมัน คล้ายๆ System Restore ของ Windows

แต่ ปัญหาก็คือ มันจะบันทึกทุกอย่างที่เราทำเช่น ผมลงเกมส์ 8 GB แล้วพอ ลบเกมส์ออก พื้นที่ก็ยังหายไป 8 GB อยู่ดี มันจะจำไว้ทำมัยก็ไม่รู้......ทั้งๆๆความต้องการของเราคือ ให้มันจำเฉพาะที่เรา ทำ Snapshot ไว้แค่นั้นพอ.............

ใครรู้วิธี แก้ไขไม่ให้มันจำมัย....ครับ..........