คือว่า ผมเสียบ จอยเข้าไป เข้าช่องUSB ช่อง1ไม่ได้มันจะขึ้นแบบนั้น
แต่ลองเอาจอยนั้นไปเสียบอีกช่อง นึงมันดันกับใช้ได้
มันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ปัญหายังไงคับ