จะปรับตัวคูณของ CPU ได้อย่างไรครับ จาก ตัวคูณ 6เป็นตัวคูณ 11ผมลองดูใน Bios แล้ว ไม่มีที่ที่ให้ปรับเลย