2a1887b0-79f2-4f42-b93f-e09696e3c974.jpg

ไดรฟ์เป่าผมยี่ห้อ Panasonic ใช้งานได้ค่ะ งานออกจากโรงแรม
1,500 W ที่จัดพับเก็บได้ ขาย 300 +ส่ง 100
เหลือแค่ 4 อัน สนใจสอบถามได้จ้า