การ์ดจอผม ASUS EN7300GS/HTD/256 GeForce 7300GS 256MB GDDR2 64-bit PCI-Express
cpu ผม SEMPRON 3200 64 BIT 1.8 GHZ 2000 MT/s
ram 512 HDD 80
ลงเกมส์ภาคเสริมแค่ NL กับ OFB พอเข้าพื้นที่ส่วนกลาง กระตุกอะ เลยไม่กล้าจะซื้อ season chege มากลัวจะกระตุกหนักกว่านี้