รับ ASUS NOTEPAL U2 PLUS
Tel.0645359505
Line:chatanick